i wiele innych...
Część moich instrumentalnych kompozycji została wydana na płycie CONQUEST OF DREAMS:
Conquest Of Dreams - album

© 2016 Andrzej Korycki z Lublina / KOMPANDYmusic Productions. All Rights Reserved
Andrzej Korycki z Lublina